Publikacje

Zobacz publikacje opracowane przez specjalistów i trenerów MCP PN

Poniżej przedstawiamy publikacje opracowane przez specjalistów i trenerów Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network na potrzeby realizowanych szkoleń, seminariów, konsultacji, warsztatów, konferencji, a także w ramach wdrażanych projektów.

 

Broszury opracowane i wydane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Publikacje 1

Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim. Broszura informacyjna o projekcie nr POKL.07.02.02-06-095/09

 

 • autor opracowania: Jadwiga Olszowska-Urban
 • nadzór merytoryczny nad opracowaniem: Małgorzata Brzózka, Aleksandra Rabiej
 • Zamość 2011 rok
Publikacje 2

Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim. Broszura informacyjna o projekcie nr POKL.07.02.02-16-007/09

 

 • autor opracowania: Jadwiga Olszowska-Urban
 • nadzór merytoryczny nad opracowaniem: Małgorzata Brzózka, Janusz Dubajka
 • Kraków 2011 rok
Publikacje 3

Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim. Broszura informacyjna o projekcie, jego rezultatach i dobrych praktykach ES

 

 • autor opracowania: Aleksandra Rabiej
 • nadzór merytoryczny nad opracowaniem: Jadwiga Olszowska-Urban, Janusz Dubajka, Małgorzata Brzózka
 • Kraków 2010 rok
Podręczniki opracowane i wydane w ramach realizacji Projektu „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM” IW EQUAL:
 
 • Raport z badań Romowie w kontekście rynku pracy, Romowie – Przedsiębiorcy, Otoczenie społeczne o Romach, Izabela Bara, Kraków 2008
 • Uwierz w siebie. Szkolenie dla społeczności romskiej, Izabela Bara, Adam Bartosz, Katarzyna Korba, Katarzyna Żmuda, Kraków 2007
 • Partnerstwo lokalne dla forum aktywizacji zawodowej Romów. Partnerstwo Lokalne we współpracy z instytucjami rynku pracy, Janusz Dubajka, Kazimierz Tęczar, Kraków 2007
 • Partnerstwo Lokalne we współpracy z instytucjami rynku pracy, Janusz Dubajka, Kazimierz Tęczar, Kraków 2007

 

Publikacje opracowane i wydane w ramach realizacji projektu „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Dz.: 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy schemat b Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy:
 
 • Partnerstwo Lokalne – Budowanie partnerstwa na rzecz zatrudnienia, Konrad Rokoszewski, Jadwiga Olszowska-Urban, Bożena Pawłowicz, Elżbieta Roszczak, Aleksandra Rabiej, Elżbieta Nawrocka, Ilona Pacholska, MCPPN, Kraków 2007
 • Partnerstwo Lokalne – Przewodnik uczestnika Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie, powiecie, Jadwiga Olszowska-Urban, Aleksandra Rabiej, Bożena Pawłowicz, Monika Karlińska, MCPPN, Kraków 2007
 • Partnerstwo Lokalne – Poradnik Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – Koordynatora wdrażania Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie, powiecie, Jadwiga Olszowska-Urban, Monika Karlińska, Aleksandra Rabiej, Bożena Pawłowicz, MCPPN, Kraków 2007
 • Partnerstwo Lokalne – Szybkie reagowanie i wsparcie koleżeńskie dla osób zwalnianych, zagrożonych zwolnieniami i bezrobotnych, Jadwiga Olszowska-Urban, Aleksandra Rabiej, Ilona Pacholska, Danuta Borkowska, Elżbieta Roszak, MCPPN, Kraków 2007
 • Partnerstwo Lokalne – Public Relations inicjatyw na rzecz rozwoju rynku pracy, Monika Karlińska, Jadwiga Olszowska-Urban, MCPPN, Kraków 2007
 • Partnerstwo Lokalne – Dobre praktyki w budowaniu partnerstwa na rzecz zatrudnienia i nowoczesnego rynku pracy, Kazimierz Tęczar, Janusza Dubajka, MCPPN, Kraków 2007

 

Podręczniki opracowane i wydane w ramach projektu „Partnerstwo Wyrównania Szans – Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników” – IW EQUAL:
 
 • Przewodnik – Metoda Szybkiego Reagowania we wspieraniu restrukturyzowanych zakładów i ich pracowników „Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników” – cz. II, Anna Wojciechowska, Lucyna Kruszyńska, 2007
 • Przewodnik – Metoda Szybkiego Reagowania we wspieraniu restrukturyzowanych zakładów i ich pracowników „Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników” – cz. I, Jadwiga Olszewska-Urban, Bożena Pawłowicz, Ilona Pacholska, Aleksandra Rabiej, Beata Abramska, Kazimierz Tęczar, Janusz Dubajka, br. Sławomir Siczek OFMCAP, Kraków 2006

 

Podręczniki opracowane i wydane w ramach Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego:
 
 • Podręcznik dla uczestnika warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, Jadwiga Olszowska-Urban, Aleksandra Rabiej, MCPPN, Kraków 2005, wydanie poprawione i uzupełnione
 • Przewodnik Specjalisty Partnerstwa Lokalnego Koordynatora warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, Jadwiga Olszowska-Urban, Aleksandra Rabiej, MCPPN, Kraków 2005, wydanie poprawione i uzupełnione