Projekty Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network

Zobacz jakie projekty zrealizowaliśmy

Wybrane projekty

Więcej informacji

Od 2005 roku tworzymy i realizujemy z partnerami projekty z zakresu rozwoju gospodarczego, aktywizacji rynku pracy, rozwoju zasobów ludzkich, integracji społecznej, wzmacniania i poszerzania zakresu działań sektora ekonomii społecznej.

Projekty zrealizowane w w latach 2016 – 2018:

Projekty zrealizowane w w latach 2005 – 2015: