Partnerstwo Wyrównywania Szans – Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników

projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL
Numer projektu:
F0490d2
Realizowany w ramach:
Działanie 2 Programu Operacyjnego – Program IW EQUAL
Obszar realizacji projektu:
Województwo warmińsko – mazurskie, gminy miejskie poniżej 20 tysięcy mieszkańców: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Szczytno, Pisz, Ełk.
Okres realizacji projektu:
Od 01.07.2005 roku do 15.04.2008 roku
Wnioskodawca projektu:
Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”
Cele projektu:
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy i wyrównanie szans pracowników zakładów restrukturyzowanych, zwłaszcza powyżej 45 roku życia, z niskimi kwalifikacjami lub wykształceniem niedorównującym nowym metodom i technologiom.
  • Pomoc zakładom restrukturyzowanym w procesie dostosowania ich możliwości do potrzeb lokalnych i nowych technologii podnoszących atrakcyjność firmy dla potencjalnych inwestorów.
  • Integracja społeczności lokalnej wokół rozwiązania problemów grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa zrealizowało w ramach projektu następujące działania:
  • Szkolenia dla partnerów projektu z zakresu wykorzystania metody szybkiego reagowania w kontekście specyfiki województwa warmińsko-mazurskiego – przeszkolono 16 osób.
  • Szkolenia z metody Szybkiego Reagowania i Programu Wsparcia Koleżeńskiego dla Zespołów Szybkiego Reagowania na potrzeby zagrożonych zwolnieniami pracowników z powiatów o charakterze rolniczym: Bartoszyce, Ełk, Lidzbark Warmiński, Pisz, Szczytno – trenerzy MCPPN przeszkolili około 90 osób i wsparli założenie 5 Zespołów Szybkiego Reagowania.
  • Konsultacje doradcze dla 5 Grup Wsparcia Konkurencyjności oraz dla 5 Grup Wsparcia Koleżeńskiego z powiatów: Bartoszyce, Ełk, Lidzbark Warmiński, Pisz, Szczytno – 73 uczestników projektu.
  • Trenerzy stowarzyszenia opracowali autorski przewodnik ‘’Przewodnik – Metoda Szybkiego Reagowania we wspieraniu restrukturyzowanych zakładów i ich pracowników’’.