Aktywny Abstynent

Aktywny Abstynent projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałanie: 7.2.1...

Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej

Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL Tytuł wdrażanego rezultatu w ramach tematu „A”: Partnerstwo „Praca w posagu” – Model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi...

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/klient.dhosting.pl/prospero/partners.net.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 373