Lider na Rynku Ekonomii Społecznej

Lider na Rynku Ekonomii Społecznej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: WND-POKL.07.02.02-24-03408 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i...
Zmiana czcionki
Kontrast