Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM

projekt wdrażany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL
Numer projektu:
A0211d2
Realizowany w ramach:
Działanie 2 Programu Operacyjnego – Program IW EQUAL
Obszar realizacji projektu:
województwo Małopolskie
Okres realizacji projektu:
Od 01.07.2005 roku do 31.03.2008 roku
Wnioskodawca projektu:
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Partnerzy projektu:
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce”
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki
 
Głównym celem projektu była integracja społeczna i zmniejszenie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy społeczności romskiej poprzez:
 • Wypracowanie zaadaptowanej do specyfiki społeczności romskiej kompleksowej metody aktywizacji zawodowej obejmującej metodykę doradztwa, szkolenia i wspieranie tradycyjnej romskiej przedsiębiorczości w ramach Programu Wsparcia Koleżeńskiego i Szybkiego reagowania na rzecz zwalnianych z pracy i bezrobotnych.
 • Wypracowanie metod aktywizacji społeczności lokalnej w celu tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia w oparciu o wykorzystanie metody Partnerstwa Lokalnego.
 • Wypracowanie strategii integrowania ze społeczeństwem informacyjnym grupy tradycyjnie doświadczającej dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.
 
Przedstawiciele MCP PN w ramach realizacji projektu przeprowadzili następujące działania:
 • Rekrutacja i przeszkolenie ankieterów: „Społeczność romska w kontekście rynku pracy”, ,,Otoczenie społeczne o Romach”, „Romowie przedsiębiorcy”.
 • Przeprowadzenie badań: „Społeczność romska w kontekście rynku pracy” – badania ankietowe (500 kwestionariuszy), „Otoczenie społeczne o Romach” – badania ankietowe i pogłębione (300 kwestionariuszy), „Romowie przedsiębiorcy” i „Otoczenie społeczne o Romach” – badania pogłębione (80 wywiadów).
 • Opracowanie raportów z badań: „Społeczność romska w kontekście rynku pracy”, „Otoczenie społeczne o Romach” i  „Romowie przedsiębiorcy”.
 • Stworzenie regulaminu i zasad działania Forum Aktywizacji Zawodowej Romów.
 • Szkolenie „Uwierz w siebie” – przeszkolono 117 osób.
 • Szkolenie „Partnerstwo Lokalne dla Forum Aktywizacji Zawodowej Romów” – przeszkolono 32 osoby.
 • Szkolenie „Lobbing i PR” – przeszkolono 23 osoby.
 • Szkolenie „Partnerstwo Lokalne we współpracy z instytucjami rynku pracy” – przeszkolono 92 osoby.
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe rozpoznawcze i podsumowujące – 110 osób, 660 godzin.
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe dla osób chcących założyć spółdzielnie socjalne – zgłosiło się 10 osób (90 godzin). W wyniku doradztwa zaplanowano założenie przez Romów 2 spółdzielni socjalnych. Stworzono stanowisko „Opiekuna zawodowego”, który pomagał i doradzał w ramach powstałych spółdzielni socjalnych.
 • Opracowano 2 podręczniki dla uczestników projektu: „Uwierz w siebie – Szkolenie dla społeczności romskiej” i podręcznik pt. „Partnerstwo Lokalne we współpracy z instytucjami rynku pracy”.