Aktywna Młodzież Małopolski

projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Priorytet 1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych: promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju

Obszar tematyczny projektu: edukacja obywatelska

Typ projektu: projekt mały

Operator grantu: ECORYS Polska Spółka z o.o.

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie, powiat oświęcimski

Okres realizacji projektu: od 01.12.2013 do 31.07.2014 roku

Wnioskodawca projektu: Fundacja „In Gremio Pro Futuro” im. Św. Rafała Kalinowskiego

Partner projektu: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa  Partners Network w Krakowie

 

Głównym celem projektu był rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.

Uczniowie otrzymali w ramach projektu kompleksowe wsparcie w zakresie edukacji obywatelskiej

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • Rekrutacja do projektu: spotkania rekrutacyjno-promocyjne w każdej szkole objętej projektem i seminarium upowszechniające dobre praktyki.
  • Warsztaty dla dyrektorów i opiekunów samorządu w zakresie przygotowania do udzielania wsparcia młodym ludziom w podejmowanych działaniach na rzecz społeczności  szkolnej i lokalnej.
  • Warsztaty dla uczniów – członków samorządu szkolnego nakierowane na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich.
  • Warsztaty dla uczniów „Samorząd w Internecie” w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych uczniów.
  • Wizyta studyjna we Włoszech dla dyrektorów i opiekunów samorządu w celu rozpoznania dobrych praktyk partnera włoskiego w zakresie samorządności uczniowskiej.
  • Wizyta studyjna delegacji partnerów zagranicznych w Polsce.
  • Zielone warsztaty samorządności – w kierunku inspiracji działalności samorządowej.
  • Lekcje samorządności w szkole, Dzień Samorządności  w celu aktywizacji obywatelskiej uczniów szkół biorących udział w projekcie.
  • Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego związane z aktywizacją obywatelską uczniów z innych szkół.
  • Opracowanie materiału podsumowującego projekt.

 

Informacje o projekcie również na PWSZ.