Work & Life Balance Hub

Work & Life Balance Hub Tytuł projektu: „Work & Life Balance Hub”. Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójOś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie: 2.1 Równość szans...

Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję

Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję Tytuł projektu: „Aktywny senior – jestem, działam, partycypuję i decyduję”  Projekt realizowany w ramach: Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Priorytet III:...

Aktywna Młodzież Małopolski

Aktywna Młodzież Małopolski projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1 Fundusz dla Organizacji...
Zmiana czcionki
Kontrast