Akademia Kreatywnej Kariery

Akademia Kreatywnej Kariery Projekt  „Akademia Kreatywnej Kariery”realizowany przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Instytucja: Ministerstwo...

Work & Life Balance Hub

Work & Life Balance Hub Tytuł projektu: „Work & Life Balance Hub”. Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójOś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie: 2.1 Równość szans...
Zmiana czcionki
Kontrast