Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie

Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie Rekrutacja | Aktualności Projekt:  „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie” Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego Realizator: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa...

Akademia Kreatywnej Kariery

Akademia Kreatywnej Kariery Pliki do pobrania | Terminy wsparcia Projekt  „Akademia Kreatywnej Kariery”realizowany przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w...

Work & Life Balance Hub

Work & Life Balance Hub Tytuł projektu: „Work & Life Balance Hub”. Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójOś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.Działanie: 2.1 Równość szans...