Profesjonalne KGW i OSP – aktualności

22.12.2021 r. – Szkolenie stacjonarne pt.: „Trening partycypacji – przygotowanie KGW, OSP, Rad Soleckich, Sołtysów/Sołtysek”

Moi drodzy dziękujemy!

Kolejne szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt.: Profesjonalne Środowiska Wiejskie: KGW-OPS-Rady Sołeckie-Sołtysi/Sołtyski”  w kolejnych gminach już za nami pt.: „Trening partycypacji – przygotowanie KGW, OSP, Rad Soleckich, Sołtysów/Sołtysek” do efektywnych wspólnych działań w sołectwach, które odbyło się w dniach: 18-19.12.2021. Trening składał się z 4 modułów szkoleniowych.  Dziękujemy za zaangażowanie uczestników, pięknie przygotowane stoły i przepyszne jedzenie. Jak zawsze spisaliście się na medal i po szkoleniu wyszliśmy nie tylko z pełnymi głowami, a także brzuchami.


13.12.2021 r. – II szkolenie wyjazdowe w ramach projektu pt.: „Profesjonalne Środowiska Wiejskie: KGW-OPS-Rady Sołeckie-Sołtysi/Sołtyski”

Jesteście wspaniali !!!

Dziękujemy jak zawsze zwarci i gotowi, dużo się działo podczas  II szkolenia wyjazdowego w ramach projektu pt.: „Profesjonalne Środowiska Wiejskie: KGW-OPS-Rady Sołeckie-Sołtysi/Sołtyski”, które odbyło się 11-12.12.2021 r.  dla 56 osób z woj. lubelskiego i małopolskiego w hotelu Geovita Złoteckie- Muszyna. Tematyka szkolenia dotyczyła:

 • partycypacja społeczna,
 • integrowanie środowisk w prace społeczne,
 • angażowanie mieszkańców w grupy i efektywne zespoły do działań lokalnych i inicjatyw w sołectwie,
 • diagnoza problemów społeczno-obywatelskich w sołectwie,
 • wprowadzenie do warsztatów ożywienia obywatelskiego i innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie,
 • planowanie i właściwie realizowanie inicjatyw społeczno –obywatelskich w sołectwie,
 • planowanie strategiczne i długofalowe w środowiskach wiejskich.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję do spotkań, wymiany doświadczeń, zdobycia cennej wiedzy o możliwościach rozwoju Waszych sołectw i gmin. Mieliście możliwość omówienia problemów i potrzeb Waszych gmin pracując w formie warsztatowej. Mam nadzieję, że podobało się Wam (bo nam bardzo ) i było to dla Was wartościowe szkolenie jak i dla Nas. Specjały lokalne, które przywiozła każda gmina przerosła nasze oczekiwania, a było co próbować: ciasta z kaszy gryczanej, 6 rodzajów smalczyków z żurawiną, cebulką itp. chleby  wypiekane z różnych mąk , zresztą sami zobaczcie 😊.Trenerzy prowadzący: Agata Filipek, Jadwiga Olszowska- Urban, Monika Urban, Bartosz Urban

http://geovita.pl/zlockie-muszyna/


06.12.2021 r. – Szkolenie stacjonarne pt.: „Trening partycypacji – przygotowanie KGW, OSP, Rad Soleckich, Sołtysów/Sołtysek do efektywnych wspólnych działań w sołectwach”

Oj działo się działo…

Szkolenia stacjonarne w ramach projektu pt.: Profesjonalne Środowiska Wiejskie: KGW- OPS-Rady Sołeckie- Sołtysi/Sołtyski”  dla 7 gmin z woj. lubelskiego i małopolskiego o tematyce pt.: „Trening partycypacji – przygotowanie KGW, OSP, Rad Soleckich, Sołtysów/Sołtysek do efektywnych wspólnych działań w sołectwach”, odbyły się w różnych gminach w dniach: 29-30.11.2021,a także 4-5.12.2021. Trening składał się z 4 modułów szkoleniowych w zakresie:

 • Co to jest partycypacja i formy partycypacji? Partycypacja mieszkańców w życiu publicznym
 • Co to jest wolontariat i rodzaje wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza. Dobre praktyki z wolontariatu w środ. Wiejskich w Polsce. Współpraca NGOs z otoczeniem: JST, PES w realizacji usług społecznych zgodnych z potrzebami mieszkańców
 • Przygotowanie inicjatywy lokalnej i pozyskiwanie jej źródeł finansowania. Angażowanie mieszkańców w realizację, monitoring i ewaluację inicjatywy lokalnej
 • Organizacja spotkań otwartych w sołectwie. Budowanie sieci liderów wśród mieszkańców – sieciowanie działań na rzecz środowisk wiejskich realizowanych w sołectwie, sieciowanie NGOs działających w sołectwie/gminie na rzecz dobra wspólnego. Lobbing a rzecznictwo na rzecz inicjatyw/innowacji w środowiskach wiejskich

Dziękujemy za zaangażowanie Naszych uczestników, osób dochodzących i Naszej kadrze trenerskiej w skład, której wchodzili: Katarzyna Martyka, Monika Przybyło, Krzysztof Braś, Jadwiga Olszowska – Urban,  Ewa Brania, Bartosz Urban


09.11.2021 r. – I szkolenie wyjazdowe w ramach projektu pt.: „Profesjonalne Środowiska Wiejskie: KGW-OPS-Rady Sołeckie-Sołtysi/Sołtyski”

Koledzy, Koleżanki z KGW, OSP, Radni/ne, Soltysi/ski

Dziękujemy za poświęcony czas i uczestnictwo w I szkoleniu wyjazdowym w ramach projektu pt.: „Profesjonalne Środowiska Wiejskie: KGW-OPS-Rady Sołeckie-Sołtysi/Sołtyski”, które odbyło się 6-7.11.2021 r. dla 56 osób w hotelu Geovita Krynica-Zdrój. Tematyka szkoleń obejmowała:

 • wprowadzenie do integracji społecznej i współdziałania,
 • wzmocnienie kompetencji społecznych tj. komunikacja interpersonalna, komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie,
 • komunikacja społeczna,
 • wzmocnienie cech umiejętności liderów z KGW, OSP, Rady Sołeckie, Sołtysów/Sołtysek.

W szkoleniu brały udział osoby z 14 sołectw z 7 gmin z woj. lubelskiego i małopolskiego z trenerami w celu zbudowania zaufania i wzmocnienia więzi społecznych. Doceniamy Państwa zaangażowanie, aktywny udział i owocną pracę podczas tych dwóch dni szkoleniowych. Trenerzy prowadzący: Agata Filipek, Jadwiga Olszowska- Urban, Monika Urban, Bartosz Urban

http://geovita.pl/krynica-zdroj/


25.10.2021 r. – 1 szkolenie stacjonarne – Dialog obywatelski i planowanie strategiczne w praktyce 

Dziękujemy, dziękujemy i więcej chcemy…..

W  tym miesiącu w dniach 16-17.X i 23- 24.X mieliśmy  przyjemność spotkać się w ramach projektu pt: Profesjonalne Środowiska Wiejskie: KGW- OPS-Rady Sołeckie- Sołtysi/Sołtyski”  w 7 gminach z woj. lubelskiego i małopolskiego:  Babice, Trzebinia, Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Zakrzówek, Urzędów i przekazać największą dawkę wiedzy, jaką tylko byliśmy w stanie. Szkolenia dot. Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w praktyce. Tematyka szkoleń obejmowała:

 • sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego – jak rozmawiać z mieszkańcami gminy, metody prowadzenia dialogu,
 • metody, struktura i sposoby prowadzenia konsultacji, jak efektywnie prowadzić konsultacje społeczne,
 • jak wspierać środowiska wiejskie w inicjatywach społecznych,
 • planowanie strategiczne, czyli długofalowe myślenie o rozw. probl. w środ. wiejskich.

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnej, praca grupowa, ćwiczenie wystąpień publicznych świetnie się sprawdziły. W niektórych gminach uczestniczyło podczas spotkania powyżej 20 osób niż zaplanowaliśmy za co Wam serdecznie dziękujemy 😊. W każdej z gmin nie zabrakło lokalnych specjałów, aby produktywnie nam wszystkim się pracowało!