Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partaners Network w Krakowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie „Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network”;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem 501 839 377 i pod adresem e-mail: biuromcp@partners.net.pl;
 3. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonych w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do stowarzyszenia będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia oraz  podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora–tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), RODO.
 4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners Network
 5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.partners.net.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network pod adresem https://partners.net.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 39, 31-315 Kraków zwany dalej stowarzyszeniem.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrażamy procedury które mają zapobiec naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  – Ustawą o ochronie danych osobowych,
  – Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj. adres email, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon
  – poprzez kody monitorujące ruch na stronie WWW (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
  – serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP)
 6. Dane zbierane w punkcie 5 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
 7. Podawane przez Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podanych został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora serwisu, właściciela praw autorskich i zarazem ich wydawcy w Internecie, żadna część serwisu internetowego Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network nie może być kopiowana. Prawa autorskie dotyczą całości (zarówno projektu graficznego, jak i publikacji).

 1. We wszelkich sprawach dotyczących serwisu stosują się przepisy prawa autorskiego (Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Zamieszczanie treści merytorycznej zawartej w serwisie internetowym Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network, możliwe tylko za zgodą Zarządu. Zgodę taką można uzyskać kontaktując się z MCP PN  drogą elektroniczną, telefoniczną lub w bezpośrednim kontakcie.
 3. Wykorzystywanie materiału objętego prawem autorskim bez zgody MCP PN w Krakowie  jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznawanego przez sąd, ale nie zmienia to samego faktu złamania praw autorskich.
 4. Szata graficzna oraz elementy graficzne stworzone dla potrzeb serwisu, w tym zrzuty ekranu, również nie mogą być wykorzystywane bez zgody MCP PN w Krakowie. Domyślnie zgody takiej MCP PN nie udziela.
 5. Dopuszczalne jest tworzenie odnośników do strony początkowej serwisu czy jego poszczególnych artykułów. Niemniej jednak wymagane jest poinformowanie o tym zdarzeniu MCP PN w Krakowie.
 6. W prawie autorskim istnieje pojęcie dozwolonego użytku. Polega on na wykorzystaniu krótkiego fragmentu dzieła z podaniem jego autora i źródła – czyli zamieszczaniu cytatów. Wolno więc cytować fragmenty artykułów z serwisu, z podaniem źródła.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO STOWARZYSZENIA „MIĘDZYNARODOWE CENTRUM PARTNERSTWA PARTNERS NETWORK”

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.partners.net.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network, z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 39, 31-315 Kraków, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000213506, zwanym dalej Stowarzyszeniem.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bieżących działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Serwis umożliwia ponadto kontaktowanie się ze stowarzyszeniem za pomocą Formularza kontaktowego:
 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Stowarzyszeniu i ich użycie bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Stowarzyszenia są chronione prawem znaków towarowych.

II. Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy umożliwia przesyłanie przez Państwa zapytania za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Każdy decydując się na korzystanie z usługi Formularza kontaktowego  potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Aby uzyskać odpowiedź na zadane pytanie przesłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego obowiązkowe jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu.

 

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu Tel. 501 839 377 i pod adresem e-mail: biuromcp@partners.net.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Stowarzyszenie ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail:biuromcp@partners.net.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.