Nabór pracowników

Zobacz kogo szukamy aby nasze projekty były zrealizowane w najwyższej jakości
Rozeznanie rynku nr 3/MCP/ MOW na stanowisko psychologa w projekcie „Aktywizacja społeczna i zawodowa absolwentów MOW-ów” nr WND-POWR.01.03.01-00-0176/15 z dnia 03.10.2017r. - składanie ofert do 10.10.2017r.
Rozeznanie rynku nr 2/MCP/ MOW – doradca zawodowy w projekcie „Aktywizacja społeczna i zawodowa absolwentów MOW-ów” nr WND-POWR.01.03.01-00-0176/15 z dnia 1.10.2017r. - składanie ofert do 09.10.2017r.
Rozeznanie rynku – prawnik w projekcie „PI ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” umowa nr UDA-POKL-01.02.00-00-00-033/11 z dnia 21.05.2012r.
Rozeznanie rynku – doradca zawodowy w projekcie „PI ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” umowa nr UDA-POKL-01.02.00-00-00-033/11 z dnia 21.05.2012r.
Rozeznanie rynku – pośrednik pracy w projekcie „PI ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” umowa nr UDA-POKL-01.02.00-00-00-033/11 z dnia 21.05.2012r.
Rozeznanie rynku – opiekun biznesowy w projekcie „PI ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” umowa nr UDA-POKL-01.02.00-00-00-033/11 z dnia 21.05.2012r.
Rozeznanie rynku – opiekun biznesowy w projekcie „PI ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” umowa nr UDA-POKL-01.02.00-00-00-033/11 z dnia 21.05.2012r.
Nabór ofert cenowych na przeprowadzenie badań ankietowych w projekcie „PI ODRODZENIE FENIKSA – innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze” umowa nr UDA-POKL-01.02.00-00-00-033/11 z dnia 21.05.2012r.