Kalendarz działań 2014

Zobacz w co jesteśmy zaangażowani

Maj 2014

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
14.05.2014

Warsztat V:
Prezentacja, ocena i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym zaproponowanych przez uczestników Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego

/5 godz. dydaktycznych/

oraz Warsztat IV:
Opracowanie inicjatyw lokalnych przez grupy warsztatowe
/5 godz. dydaktycznych/

w ramach Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S.Konarskiego w Oświęcimiu

Projekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Trenerzy
MCP PN
13.05.2014

Warsztat V:
Prezentacja, ocena i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym zaproponowanych przez uczestników Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
/5 godz. dydaktycznych/

oraz Warsztat IV:
Opracowanie inicjatyw lokalnych przez grupy warsztatowe
/5 godz. dydaktycznych/
w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie” dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. S. Jasieńskiego w Oświęcimiu

Projekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Trenerzy
MCP PN
12.05.2014 Warsztat V:
Prezentacja, ocena i wybór najlepszych inicjatyw
do realizacji w środowisku lokalnym zaproponowanych przez uczestników Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w KętachProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
12.05.2014 Warsztat V:
Prezentacja, ocena i wybór najlepszych inicjatyw
do realizacji w środowisku lokalnym zaproponowanych przez uczestników Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie” dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w ChełmkuProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN

Kwiecień 2014

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
30.04.2014 Warsztat IV:
Opracowanie inicjatyw lokalnych przez grupy warsztatowe
/5 godz. dydaktycznych/oraz Warsztat III:
Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozowanie problemów lokalnych i zasoby,
jakimi dysponuje moja gmina/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w KętachProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
29.04.2014 Warsztat IV:
Opracowanie inicjatyw lokalnych
przez grupy warsztatowe
/5 godz. dydaktycznych/oraz Warsztat III:
Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozowanie problemów lokalnych i zasoby,
jakimi dysponuje moja gmina/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w ChełmkuProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
28.04.2014 Warsztat III:
Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozowanie problemów lokalnych i zasoby,
jakimi dysponuje moja gmina
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
i Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. S. Jasieńskiego w OświęcimiuProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
16.04.2014 Warsztat II:
Zasoby jakimi dysponuje moja gmina do realizacji zadań i inicjatyw w obszarze aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego – miasto i gmina Oświęcim,
powiat oświęcimski
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
i Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. S. Jasieńskiego w OświęcimiuProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
15.04.2014 Warsztat II:
Zasoby jakimi dysponuje moja gmina do realizacji zadań i inicjatyw w obszarze aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego – gmina Kęty,
powiat oświęcimski
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w KętachProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
14.04.2014 Warsztat II:
Zasoby jakimi dysponuje moja gmina do realizacji zadań i inicjatyw w obszarze aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego – gmina Chełmek,
powiat oświęcimski
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w ChełmkuProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
02.04.2014 Warsztat I:
Diagnozowanie problemów lokalnych – gmina Chełmek,
powiat oświęcimski
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w ChełmkuProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
01.04.2014 Warsztat I:
Diagnozowanie problemów lokalnych – miasto i gmina Oświęcim, powiat oświęcimski
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”dla uczniów Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
i Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. S. Jasieńskiego w OświęcimiuProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN

Marzec 2014

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
31.03.2014 Warsztat I:
Diagnozowanie problemów lokalnych – gmina Kęty,
powiat oświęcimski
/5 godz. dydaktycznych/w ramach
Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego
pn. „Zasoby i problemy obywatelskie w mojej gminie”
dla uczniów Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w KętachProjekt „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy
MCP PN
18.03.2014
/gr. II/17.03.2014
/gr. I/
IV sesja warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego
„Młodzieżowy Dziennikarz Obywatelski”
/4 godz. dydaktyczne/
w ramach projektu „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowanego przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Redaktor serwisu informacyjnego
Fakty Oświęcim
14.03.2014
/gr. II/11.03.2014
/gr. I/
III sesja warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego
„Młodzieżowy Dziennikarz Obywatelski”
/4 godz. dydaktyczne/
w ramach projektu „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowanego przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Redaktor serwisu informacyjnego
Fakty Oświęcim
07.03.2014
/gr. II/06.03.2014
/gr. I/
II sesja warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego
„Młodzieżowy Dziennikarz Obywatelski”
/4 godz. dydaktyczne/
w ramach projektu „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowanego przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Redaktor serwisu informacyjnego
Fakty Oświęcim

Luty 2014

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
20.02.2014
/gr. II/19.02.2014
/gr. I/
I sesja warsztatów dziennikarstwa obywatelskiego
„Młodzieżowy Dziennikarz Obywatelski”
dla gr. I:
uczniów Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego w Oświęcimiu
i Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. S. Jasieńskiego w Oświęcimiui gr. II:
uczniów Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku
i Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętachw ramach projektu „Aktywna Młodzież Małopolski”
nr 0080/M/3/2013
realizowanego przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Redaktor serwisu informacyjnego
Fakty Oświęcim