Kalendarz działań 2013

Zobacz w co jesteśmy zaangażowani

Grudzień 2013

Termin
Szkolenia/warsztaty/projekty
Prowadzący zajęcia
02-04.12.2013
„Kształtowanie zmian na rynku pracy”
 
szkolenie w wymiarze 24 godzin
dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy
i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z województwa opolskiego
w Turawie k. Opola
Trenerzy MCP PN
01.12.2013
31.07.2014
Pierwszy dzień realizacji projektu
Aktywna Młodzież Małopolski”

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt realizowany w partnerstwie:
Fundacja „In gremio pro futuro” im. Św. Rafała Kalinowskiego
– Lider Projektu
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa
Partners Network w Krakowie – Partner Projektu

Fundacja
„In gremio pro futuro”
im. Św. Rafała Kalinowskiego
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Maj 2013

 

Termin
Szkolenia/warsztaty
Prowadzący zajęcia
20-21.05.2013
„Ekonomia Społeczna szansą na partnerstwo międzysektorowe i tworzenie miejsc pracy w powiecie”
szkolenie w wymiarze 16 godzin
dla dyrektorów i pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z województwa opolskiego
w Turawie k. Opola
w ramach cyklu szkoleniowego
pt. „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej
na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego
rynku pracy w gminie/powiecie”
Trenerzy MCP PN
22-23.05.2013
„Ekonomia Społeczna szansą na partnerstwo międzysektorowe i tworzenie miejsc pracy w powiecie”
szkolenie w wymiarze 16 godzin
dla dyrektorów i pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z województwa opolskiego
w Turawie k. Opola
w ramach cyklu szkoleniowego
pt. „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej
na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego
rynku pracy w gminie/powiecie”
Trenerzy MCP PN

Kwiecień 2013

 

Termin
Szkolenia/warsztaty
Prowadzący zajęcia
15-16-17.04.2013
„Budowanie Partnerstwa Lokalnego w powiecie
w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą,
tworzenie projektów ożywienia gospodarczego
w celu tworzenia nowych miejsc pracy
z udziałem samorządu, biznesu i III sektora”
szkolenie w wymiarze 24 godzin
dla dyrektorów i pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z województwa opolskiego
w Turawie k. Opola
w ramach cyklu szkoleniowego
pt. „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej
na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego
rynku pracy w gminie/powiecie”
Trenerzy MCP PN

Luty 2013

 

Termin
Szkolenia/warsztaty
Prowadzący zajęcia
11-12-13.02.2013
„Budowanie Partnerstwa Lokalnego w powiecie
w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą,
tworzenie projektów ożywienia gospodarczego
w celu tworzenia nowych miejsc pracy
z udziałem samorządu, biznesu i III sektora”
szkolenie w wymiarze 24 godzin
dla dyrektorów i pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z województwa opolskiego
w Turawie k. Opola
w ramach cyklu szkoleniowego
pt. „Specjaliści Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej
na rzecz ożywienia  społeczno-gospodarczego
rynku pracy w gminie/powiecie”