Kalendarz działań 2012

Zobacz w co jesteśmy zaangażowani

Grudzień 2012

 

Termin
Szkolenia/warsztaty
Prowadzący zajęcia
05-06.12.2012
Warsztaty dla Dyrektorów Szkół i Opiekunów Samorządu
w zakresie przygotowania do udzielania wsparcia młodym ludziom w podejmowanych działaniach
na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
w ramach projektu nr 168/D/2/2012
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
realizowanego przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy MCP PN

Listopad 2012

 

Termin
Szkolenia/warsztaty
Prowadzący zajęcia
26-27.11.2012
„Analiza rynku pracy pod kątem opracowywania programów przeciwdziałania bezrobociu
– wskaźniki charakteryzujące rynek pracy,
interpretacja danych statystycznych”
szkolenie dla pracowników Powiatowych
oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy
– Turawa k. Opola
Trenerzy MCP PN
23-24.11.2012
Warsztaty
dla Dyrektorów Szkół i Opiekunów Samorządu
w zakresie przygotowania do udzielania wsparcia młodym ludziom w podejmowanych działaniach
na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
w ramach projektu nr 168/D/2/2012
Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich
realizowanego przy wsparciu Szwajcarii
ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Trenerzy MCP PN

Październik 2012

 

Termin
Projekt/porozumienie
Partnerzy
02.10.2012
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
dołączyło do Porozumienia Partnerstwa Lokalnego
„Innowacyjny Powiat Nyski
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego”
.
Porozumienie zostało podpisane podczas
I Forum Partnerskiego w Nysie
w dn. 2 października 2012r
.
w ramach
projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 Innowacyjna Nysa
Samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji oraz instytucji
01.10.2012
31.12.2013
Pierwszy dzień realizacji projektu
„Samorząd szkolny kuźnią postaw obywatelskich”
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Projekt realizowany w partnerstwie:
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa
Partners Network w Krakowie,
Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” w Łodzi,
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Comerciali,
Turistici e Sociali “Pietro Sella”
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator”
w Łodzi
Istituto “Pietro Sella”

Czerwiec 2012

 

Termin
Projekt
Partnerzy
01.06.2012
28.02.2015
Pierwszy dzień realizacji projektu
„PI ODRODZENIE FENIKSA
– innowacyjny model współpracy instytucji publicznych
i niepublicznych z przedsiębiorcami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
i rodziny zastępcze”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
Projekt realizowany w partnerstwie:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o
w Lublinie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa
Partners Network w Krakowie
PTE
Zakład Szkolenia
i Doradztwa Ekonomicznego
Sp. z o.o w Lublinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie

Maj 2012

Termin
Szkolenia/warsztaty
Prowadzący zajęcia
23-25.05.2012
Budowanie partnerstwa na rzecz ożywienia społeczno
– gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w regionie
szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie
Trenerzy MCP PN

Marzec 2012

 

Termin
Szkolenia/warsztaty
Prowadzący zajęcia
01.03.2012
Szkolenie z zasad równości kobiet i mężczyzn dla osób,
które są odpowiedzialne za realizację projektu
Szkolenie dla HUERESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. zrealizowane w ramach projektu
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trener MCP PN
01.03.2012
Szkolenie z zasad równości kobiet i mężczyzn dla osób,
które są odpowiedzialne za realizację projektu
Szkolenie dla Krakowskich Zakładów Wyrobów Papierowych
TREFL – Kraków Sp. z o.o. zrealizowane w ramach projektu
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego