Kalendarz działań 2011

Zobacz w co jesteśmy zaangażowani

Grudzień 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
05-07.12.2011 Szkolenie z zasad ubiegania się o dodatkowe środki
Funduszu Pracy  z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
na finansowanie programów specjalnych w 2012 roku
pt. „Programy Specjalne Funduszu Pracy”
dla pracowników Powiatowych oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy
– Kraków
Trener MCP PN

Listopad 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
29-30.11.2011 Szkolenie z zasad wprowadzania danych o bezrobotnych
do SI SYRIUSZ
i generowania sprawozdań statystycznych o rynku pracy
pt. „Sprawozdawczość statystyczna o rynku pracy
(MPiPS-01, MPiPS-01 zał. 6 oraz MPiPS-02)
w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu”
dla pracowników Powiatowych oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy
– Prószków k. Opola
Trener MCP PN
24.11.2011 III Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu janowskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim,
zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
23.11.2011 III Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu tomaszowskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim,
zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
22.11.2011 III Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu biłgorajskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim,
zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
08.11.2011 III Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu zamojskiego grodzkiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim,
zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
07.11.2011 III Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu zamojskiego ziemskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim,
zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
05-06.2011 Doradztwo grupowe
dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Goworowice
z gminy Kamiennik w powiecie nyskim

w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
30.09-01.11.
2011
Doradztwo grupowe
dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice
z gminy Otmuchów w powiecie nyskim

w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN

Październik 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
24.10.2011 II Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu tomaszowskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
21-22.10.2011 Doradztwo grupowe
dla Stowarzyszenia Przyjaciół Pakosławic z powiatu nyskiego

w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
19.10.2011 II Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu zamojskiego ziemskiego
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
18.10.2011 II Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu biłgorajskiego
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
17.10.2011 II Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu janowskiego
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
06.10.2011 II Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu zamojskiego grodzkiego
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN

Wrzesień 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
09.09.2011 I Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu biłgorajskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
08.09.2011 I Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu zamojskiego grodzkiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
07.09.2011 I Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu tomaszowskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
06.09.2011 I Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu zamojskiego ziemskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
05.09.2011 I Powiatowy Warsztat: Rozwój PL na rzecz ES
dla powiatu janowskiego

w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN
03-04.09.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – VI moduł
dla gr. 3
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
01-02.09.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – VI moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Sierpień 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
30-31.08.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – VI moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
22-23.08.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – VI
moduł
dla gr. 5
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego  i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
20-21.08.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – VI
moduł
dla gr. 3 i 4
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego  i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
18-19.08.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – VI
moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego  i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
16-17.08.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – VI
moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego  i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Lipiec 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
25-26.07.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – V
moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
23-24.07.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – V
moduł
dla gr. 3 i 4
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
21-22.07.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – V
moduł
dla gr. 5
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.22
Trenerzy MCP PN
19-20.07.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – V
moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
16-17.07.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – V moduł
dla gr. 3
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
14-15.07.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – V moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
12-13.07.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – V moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
09-10.07.2011 Doradztwo grupowe
dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmari”,
z gminy Korfantów w powiecie nyskim

w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
09-10.07.2011 Doradztwo grupowego
dla Prudnickiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Dobromir
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN

Czerwiec 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
18-19.06.2011 Doradztwo grupowe
dla Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ”
w Paczkowie

w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
18-19.06.2011 Doradztwo grupowe
dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Branicach
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
13-14.06.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – IV moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
11-12.06.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – IV moduł
dla gr. 3
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
09-10.06.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – IV moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
06-07.06.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – IV
moduł
dla gr. 5
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
04-05.06.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – IV
moduł
dla gr. 3 i 4
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
02-03.06.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – IV
moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
31.05-01.06.
2011
Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – IV
moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Maj 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
21-22.05.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – III moduł
dla gr. 3
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
19-20.05.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – III moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
17-18.05.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – III moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
07-08.05.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – III
moduł
dla gr. 3 i 4
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
05-06.05.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – III
moduł
dla gr. 5
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Kwiecień 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
28-29.04.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – II moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
26-27.04.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – II moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
20-21.04.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – III
moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
18-19.04.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego „i Ekonomii Społecznej – III moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
16-17.04.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – II moduł
dla gr. 3
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
02-03.04.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – I moduł
dla gr. 3
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
02-03.04.2011 Doradztwo grupowe dla Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa
z gminy Baborów w powiecie głubczyckim

w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
02-03.04.2011 Doradztwo grupowe
dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „ESKA” z gminy Głubczyce
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach:
nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
31.03-01.04.
2011
Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – I moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Marzec 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
29-30.03.2011 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – I moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Bosa Ekonomia Społeczna II
w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
14-15 .03.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – II
moduł
dla gr. 5
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
05-06.03.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – II
moduł
dla gr. 3 i 4
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
03-04.03.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – II
moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
01-02.03.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – II
moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Luty 2011

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
28.02.2011 Krapkowickie Forum Ekonomii Społecznej
i Inicjatyw Społecznych, czyli Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w działaniu

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
MCP PN
17.02.2011 Prudnickie Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych,
czyli Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w działaniu

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
MCP PN
16.02.2011 Nyskie Forum Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Społecznych,
czyli Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej w działaniu

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
MCP PN
14-15.02.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – I
moduł
dla gr. 5
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
12-13.02.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – I
moduł
dla gr. 3 i 4
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
10-11.02.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – I
moduł
dla gr. 2
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
08-09.02.2011 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej – I
moduł
dla gr. 1
w ramach projektu
„Specjaliści Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, tomaszowskim, janowskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Styczeń 2011

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
25.01.2011 Doradztwo grupowe
dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej
(Krapkowice, II sesja)

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
24.01.2011 Doradztwo grupowe
dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej
(Prudnik, II sesja)

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
23.01.2011 Doradztwo grupowe
dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej
(Nysa, I sesja)

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
11.01.2011 Doradztwo grupowe
dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej
(Krapkowice, I sesja)

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
10.01.2011 Doradztwo grupowe
dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej
(Prudnik, I sesja)

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN
09.01.2011 Doradztwo grupowe
dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej
(Nysa, I sesja)

w ramach projektu
„Animatorzy i Animatorki Ekonomii Społecznej
w powiatach: nyskim, prudnickim i krapkowickim”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Doradca MCP PN