Kalendarz działań 2009

Zobacz w co jesteśmy zaangażowani

Grudzień 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
14-15.12.2009 Szkolenie dla pracowników samorządowych
– gr. 1 i 2
pn. „Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
z funduszy zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
12-13.12.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – VI Moduł
dla gr. 5 
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban,
M. Klaus
12-13.12.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
12-13.12.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
Trener MCP PN
08.12.2009 V Konferencja
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa Lokalnego
pt. „Ocena i wybór projektów gospodarczych mających na celu tworzenie miejsc pracy na terenie powiatu skarżyskiego”
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban
i J. Dubajka
05-06.12.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
05-06.12.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
05-06.12.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – VI Moduł
dla grupy uczestników z Opola
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
03-04.12.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – VI Moduł
dla grupy uczestników z Brzegu
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
01-02.12.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – VI Moduł
dla grupy uczestników ze Strzelec Opolskich
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy  Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Listopad 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
28-29.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
27-29.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
27.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”

Doradztwo dla pow. krakowskiego ziemskiego, dąbrowskiego
i brzeskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
26.11.2009 I Konferencja
Przasnyskie Partnerstwo Lokalne
J. Olszowska-Urban
i PUP w Przasnyszu
25-26.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”

Moduł III i IV dla pow. dąbrowskiego i brzeskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
25.11.2009 III Konferencja
Giżyckie Partnerstwo Lokalne
J. Olszowska-Urban
i PUP w Giżycku
24.11.2009 IV Konferencja
z cyklu Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne
J. Olszowska-Urban
i PUP w Sochaczewie
23.11.2009 III Konferencja
Warszawsko – Zachodnie Partnerstwo Lokalne
na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego II Błonie – Ożarów
J. Olszowska-Urban
i PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
21-22.11.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – VI Moduł
dla uczestników z gr. 1 i 3
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
21-22.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
20-22.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
19-20.11.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – VI Moduł
dla uczestników z gr. 2
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
18.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”

Doradztwo dla pow. krakowskiego grodzkiego i proszowickiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Trenerzy MCP PN
16-17.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”

Moduł III i IV dla pow. krakowskiego grodzkiego i proszowickiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Trenerzy MCP PN
16-17.11.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – VI Moduł
dla uczestników z gr. 4
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
15.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
14-15.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
09-10.11.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – V Moduł
dla grupy uczestników z Brzegu
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
08.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
08.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN

 

07-08.11.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – V Moduł
dla grupy uczestników z Opola
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trener MCP PN
07.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”

Doradztwo dla pow. nowosądeckiego ziemskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
06-07.11.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych
z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
06.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”

Doradztwo dla pow. gorlickiego i limanowskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
05-06.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”

Moduł III i IV dla pow. nowosądeckiego ziemskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
04-05.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł III i IV dla pow. gorlickiego i limanowskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
04-05.11.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – V Moduł
dla grupy uczestników ze Strzelec Opolskich
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
04.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Doradztwo dla pow. nowotarskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
03.11.2009 V Konferencja
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne
w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa Lokalnego

pt. „Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny”
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban
J. Dubajka
02-03.11.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł III i IV dla pow. nowotarskiego
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN

Październik 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
28-29.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla pow. limanowskiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Trenerzy MCP PN
28-29.10.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – V Moduł

dla uczestników z gr. 2
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
26-27.10.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – V Moduł

dla uczestników z gr. 4
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
25.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:

– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków (projekty)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
24-25.10.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – V Moduł

dla uczestników z gr. 1
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
23.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków (projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
23.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
23.10.2009 III Konferencja
Giżyckie Partnerstwo  Lokalne
www.gizycko.pup.gov.pl
Trenerzy MCP PN
J. Olszowska-Urban
i PUP w Giżycko
22-23.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla pow. krakowskiego ziemskiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
22-23.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla pow. dąbrowskiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
20-21.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla pow. brzeski
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
17-18.10.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – V Moduł

dla uczestników z gr. 3
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojski
Trenerzy MCP PN
16-18.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków (projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Trenerzy MCP PN
16-17.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II
dla powiatu nowosądeckiego ziemskiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
16-17.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
14-15.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla powiatu nowotarskiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
14-15.10.2009 III Wyjazd studyjny towarzyszący
Konferencja „Skarżyskie Partnerstwo Lokalne
w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa lokalnego”

pt. „Przedstawienie istniejących rezultatów wypracowanych
dzięki funkcjonowaniu partnerstwa na terenie województwa śląskiego
na przykładzie miasta Chorzów”
www.pupskarzysko.pl
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban
J. Dubajka
14.10.2009 IV Konferencja
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne
w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa Lokalnego
pt. „Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego
w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu skarżyskiego”
www.pupskarzysko.pl
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban
J. Dubajka
12-13.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla pow. proszowickiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Trenerzy MCP PN
12.10.2009 Warsztat C
Rawskie Partnerstwo Lokalne
na rzecz ożywienia gospodarczego i aktywizacji rynku pracy
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban
i PUP w Rawie Mazowieckiej
10-11.10.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – V Moduł

dla uczestników z gr. 5
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
10-11.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków (projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN

 

10.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
09-11.10.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 7
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
09.10.2009 Warsztat C
Rawskie Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia
gospodarczego i aktywizacji rynku pracy
pt. „Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie rawskiego”
www.pup.rawamazowiecka.ibip.pl/public
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban
i PUP w Rawie Mazowieckiej
07-08.10.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – IV Moduł
dla grupy uczestników z Brzegu
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
05-06.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla pow. krakowskiego ziemskiego
i pow. krakowskiego grodzkiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Trenerzy MCP PN
05-06.10.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – IV Moduł
dla grupy uczestników ze Strzelec Opolskich
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
03-04.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków (projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
03-04.10.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 7
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs
(np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
03-04.10.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – IV Moduł
dla grupy uczestników z Opola
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
03.10.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
01-02.10.2009 Małopolskie Partnerskie Warsztaty
Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich
„Kobiety Małopolskiej Wsi”
Moduł I i II dla pow. gorlickiego
Projekt współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Trenerzy MCP PN

Wrzesień 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
30.09-01.10.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – IV Moduł

dla uczestników z gr. 2
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
28-29.09.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – IV Moduł

dla uczestników z gr. 4
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
26-27.09.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – IV Moduł

dla uczestników z gr. 3
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
26-27.09.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – IV Moduł

dla uczestników z gr. 1
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
26-27.09.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 7
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs (np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)”
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
25-27.09.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 6
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
24.09.2009 Konferencja Promująca Partnerstwo Lokalne 
na terenie Powiatu Przasnyskiego
www.pupprzasnysz.pl
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban
i PUP w Przasnyszu
23.09.2009 II Konferencja 
Giżyckie Partnerstwo Lokalne
www.gizycko.pup.gov.pl
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban
i PUP w Giżycku
21.09.2009 II Konferencja 
Warszawsko – Zachodnie Partnerstwo Lokalne
na terenie powiatu warszawskiego – zachodniego II Błonie – Ożarów 

www.pup.blonie.ibip.pl
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban
i PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
19-20.09.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 8
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
19-20.09.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – III Moduł
dla grupy uczestników z Opola
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
17-18.09.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 7
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
K. Kucharska
16-17.09.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – III Moduł
dla grupy uczestników z Brzegu
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
14-15.09.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – III Moduł
dla grupy uczestników ze Strzelec Opolskich
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
12-13.09.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – IV Moduł

dla uczestników z gr. 5
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
12-13.09.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 6
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
10-11.09.2009 II Wyjazd studyjny towarzyszący
Konferencjom „Skarżyskie Partnerstwo lokalne
w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa lokalnego”
pt.: „Przedstawienie istniejących rezultatów
wypracowanych dzięki funkcjonowaniu partnerstwa
na terenie województwa małopolskiego
na przykładzie gminy Niepołomice”
www.pupskarzysko.pl
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban,
A. Rabiej
10.09.2009 III Konferencja
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne
w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa Lokalnego
pt.: „Analiza wdrażania czterech zasad ożywienia
gospodarczego w powiecie skarżyskim”
www.pupskarzysko.pl
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban,
A. Rabiej
07-09.09.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 5
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
05-06.09.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 5
pn. „Budowanie partnerstw i kontaktów innymi NGOs,
administracją publiczną i biznesem”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
03-04.09.2009 Szkolenie dla pracowników samorządowych
– gr. 1
pn. „Konsultacje społeczne, mediacje, asertywność”
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
01-02.09.2009 Szkolenie dla pracowników samorządowych
– gr. 1
pn. „Konsultacje społeczne, mediacje, asertywność”
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN

Sierpień 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
24-25.08.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – III Moduł

dla uczestników z gr. 4
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
22-23.08.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – III Moduł

dla uczestników z gr. 5
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
20-21.08.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – III Moduł

dla uczestników z gr. 2
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
08-09.08.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – III Moduł

dla uczestników z gr. 3
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trener MCP PN
03.08.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków
(projekty)
– Pomoc prawna
(regulacje prawne dot. NGO: np. nadzór, umowy, podatki, i inne)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
01-02.08.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – III Moduł

dla uczestników z gr. 1
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trener MCP PN
01.08.2009 Doradztwo i specjalistyczne warsztaty
dla organizacji pozarządowych z zakresu:
– Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, pisanie wniosków (projekty)
– Zagadnienia księgowe i finansowe
(dot. projektów: budżetowanie projektów, kwalifikacja wydatków, wnioski o płatność, sprawozdania finansowe)
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN

Lipiec 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
25-26.07.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – II Moduł

dla uczestników z gr. 5
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz
rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
18-19.07.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – II Moduł

dla uczestników z gr. 3
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz
rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
10-12.07.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 3 i 4
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
06-07.07.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – II Moduł
dla grupy uczestników ze Strzelec Opolskich
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
04-05.07.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – II Moduł
dla grupy uczestników z Opola
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
03-05.07.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 1 i 2
pn. „Przygotowanie i pisanie projektów
dofinansowanych ze środków zewnętrznych”

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
02-03.07.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – II Moduł
dla grupy uczestników z Brzegu
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Czerwiec 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
29-30.06.2009 I Wyjazd studyjny towarzyszący
Konferencjom „Skarżyskie Partnerstwo lokalne
w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa Lokalnego”

Temat: „Przedstawienie istniejących rezultatów wypracowanych
dzięki funkcjonowaniu partnerstwa lokalnego na terenie
województwa świętokrzyskiego na przykładzie gminy Bałtów”
www.pupskarzysko.pl
Trenerzy MCP PN
J. Olszowska-Urban,
A. Rabiej
29.06.2009 II Konferencja
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne
w oparciu o metodologię Programu Partnerstwa Lokalnego
Temat: „Składniki środowiska gospodarczego na terenie
powiatu skarżyskiego”
www.pupskarzysko.pl
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban,
A. Rabiej
22-23.06.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – II Moduł 

dla uczestników z gr. 4
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz
rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
22-23.06.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 6
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs
(np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
20-21.06.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 5
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs
(np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
20-21.06.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – II Moduł 

dla uczestników z gr. 1
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz
rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
18-19.06.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – II Moduł 

dla uczestników z gr. 2
w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz
rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
18-19.06.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 4
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs
(np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
10.06.2009 Konferencja podsumowująca
I cykl Strzelińskiego Partnerstwa Lokalnego
Pt. „Prezentacja i ocena wypracowanych w partnerstwie
projektów lokalnego ożywienia gospodarczego mających na celu
tworzenie miejsc pracy na terenie powiatu strzelińskiego” 
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban,
PUP w Strzelinie
08-09.06.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 3
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs
(np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
06-07.06.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 2
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs
(np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
04-05.06.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 1
pn. „Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NGOs
(np. nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.)” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
03-04.06.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – I Moduł
dla grupy uczestników z Brzegu
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
01-02.06.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – I Moduł
dla grupy uczestników ze Strzelec Opolskich
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN

Maj 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
30-31.05.2009 Cykl szkoleń dla Animatorów Ekonomii Społecznej – I Moduł
dla grupy uczestników z Opola w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
30-31.05.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – gr. 6
pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising” 
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
29.05.2009 I Konferencja
Skarżyskie Partnerstwo Lokalne w oparciu o metodologię
Programu Partnerstwa Lokalnego
pt. „Promocja Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce”
www.pupskarzysko.pl
Trenerzy MCP PN:
J. Olszowska-Urban
A. Rabiej
28.05.2009 III Konferencja
Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne:
pt. „Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy na terenie powiatu sochaczewskiego”
www.pup.esochaczew.pl/media/index.php?MediumID=106
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban,
PUP w Sochaczewie
27.05.2009 Warsztat D
Piaseczyńskie Partnerstwo Lokalne

pt. „Partnerstwo Lokalne:
Ocena i wybór projektów gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu piaseczyńskiego”
www.puppiaseczno.com
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban,
PUP w Piasecznie
26.05.2009 VI Konferencja
Zachodnio-Warszawskie Partnerstwo Lokalne

pt. „Partnerstwo Lokalne:
Ocena i wybór projektów gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban, PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
25.05.2009 Warsztat B
Rawskiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia
gospodarczego i aktywizacji rynku pracy
pt. „Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy na terenie powiatu rawskiego”
pup.rawamazowiecka.ibip.pl/public
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban,
PUP w Rawie Mazowieckiej
23-24.05.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – III Moduł

dla BO ze Szczecinka w ramach projektu Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
23-24.05.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – III Moduł 

dla BO z Drawska Pom. w ramach projektu Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
22.05.2009 I Konferencja
Promująca Partnerstwo Lokalne na terenie Powiatu Giżyckiego

www.gizycko.pup.gov.pl
J. Olszowska-Urban,
PUP w Giżycku
21-22.05.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – gr. 5
pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
23-24.05.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – I Moduł

dla uczestników z gr. 5 w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
18-19.05.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – I Moduł

dla uczestników z gr. 4 w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
16-17.05.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – III Moduł

dla BO z Gryfina i Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
16-17.05.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – gr. 4
pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising” 
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
16-17.05.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – I Moduł 

dla uczestników z gr. 3 w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
15.05.2009 Konferencja otwierająca projekt
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko
– Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej

realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Eksperci MCP PN,
FPD „Bądź Dobroczyńcą”,
Stow. na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społ. w Strzelcach Opolskich
14-15.05.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – gr. 3
pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
14-15.05.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – I Moduł 

dla uczestników gr. 2 w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
11.05.2009 Warsztat w ramach
Piskiego Partnerstwa Lokalnego
w zakresie diagnozy problemów
oraz potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw
na rzecz wspierania Piskiej gospodarki i przedsiębiorczości
oraz aktywizacji Piskiego rynku pracy

www.pup.pisz.pl
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban,
PUP w Piszu
09-10.05.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – gr. 2
pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
09-10.05.2009 Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej – I Moduł 

dla uczestników gr. 1 w ramach projektu
Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Trenerzy MCP PN
07-08.05.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – gr. 1
pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
06.05.2009 I Konferencja
Promująca Partnerstwo Lokalne
na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego II
Błonie – Ożarów
J. Olszowska-Urban
i PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Kwiecień 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
25-26.04.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – VII Moduł
dla BO ze Szczecinka
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
25-26.04.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 4
pn. „Budowanie partnerstw i kontaktów innymi NGOs,
administracją publiczną i biznesem” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
24.04.2009 Spotkanie z Ekonomią Społeczną
dla powiatu strzeleckiego
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko – Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
MCP PN:
A. Rabiej – Ekspert ds. ES i PL,
Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społ. w Strzelcach Opolskich
23-24.04.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 3
pn. „Budowanie partnerstw i kontaktów innymi NGOs,
administracją publiczną i biznesem” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
23-24.04.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 2
pn. „Zagadnienia prawne dotyczące trzeciego sektora” 
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
22.04.2009 Spotkanie z Ekonomią Społeczną
dla powiatu opolskiego
w ramach projektu
BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko – Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
MCP PN:
A. Rabiej – Ekspert ds. ES i PL,
Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”
w Opolu,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społ. w Strzelcach Opolskich
21-22.04.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 1
pn. „Zagadnienia prawne dotyczące trzeciego sektora” 
realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
18-19.04.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – VII Moduł 

dla BO z Gryfina
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
15.04.2009 V szkoleniowy Warsztat
Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w powiecie strzelińskim 

pt. „Strzelińskie Partnerstwo Lokalne:
Ocena i wybór projektów gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu strzelińskiego”
www.pup.strzelin.ac.pl
www.powiatstrzelinski.pl
Trener MCP PN
J. Olszowska-Urban,
Powiat Strzeliński PUP w Strzelinie
04-05.04.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – VII Moduł 

dla BO z Drawska Pomorskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
04-05.04.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – gr. 2
pn. „Budowanie partnerstw i kontaktów innymi NGOs,
administracją publiczną i biznesem” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN
02-03.04.2009 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
– gr. 2
pn. „Budowanie partnerstw i kontaktów innymi NGOs,
administracją publiczną i biznesem” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trener MCP PN

Marzec 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
30.03.2009 Mławskie Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia
gospodarczego i rynku pracy
Seminarium warsztatowe nt. wypracowania partnerskiego projektu
„Mazowiecka Giełda Technologiczno – Handlowa”
Trenerzy MCP PN
26.03.2009 II Konferencja
Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne:
pt. „Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu sochaczewskiego”
pup.sochaczew.ibip.pl/public
www.pup.esochaczew.pl/media/index.php?MediumID=106
Trener MCP PN.
PUP w Sochaczewie
21-22.03.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Choszcznie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – VII Moduł

dla BO ze Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
17.03.2009 VI Konferencja
Grójeckie Partnerstwo Lokalne:
pt. „Ocena i wybór projektów gospodarczych
mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu grójeckiego”
www.pupgrojec.pl
Trenerzy MCP PN ,
PUP w Grójcu
16.03.2009 Warsztat A
Rawskiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia
gospodarczego i aktywizacji rynku pracy
pt. „Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu rawskiego”
http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl/public/
Trenerzy MCP PN,
PUP w Rawie Mazowieckiej
14-15.03.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – VI Moduł

dla BO z Drawska Pomorskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
14-15.03.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – VI Moduł

dla BO ze Szczecinka
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN

Luty 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
28.02-01.03.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Choszcznie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – V Moduł
dla BO z Gryfina
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
28.02-01.03.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Choszcznie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – V Moduł
dla BO ze Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
27.02.2009 IV Warsztat
Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
w powiecie strzelińskim
pt. „Strzelińskie Partnerstwo Lokalne: Opracowanie
projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych
miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny”
www.pup.strzelin.ac.pl 
www.powiatstrzelinski.pl
Trener MCP PN,
Powiat Strzeliński
PUP w Strzelinie
26.02.2009 Warsztat C’
Piaseczyńskie Partnerstwo Lokalne:
pt. „Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny”
www.puppiaseczno.com
Trener MCP PN,
PUP w Piasecznie
21-22.02.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – V Moduł
dla BO ze Szczecinka
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
20.02.2009 V Konferencja
Zachodnio-Warszawskie Partnerstwo Lokalne
pt.: „Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu
tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny”
www.pup.blonie.ibip.pl
Trener MCP PN,
PUP dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
14-15.02.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Barlinku
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – V Moduł
dla BO ze Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
12.02.2009 Konferencja
pn. „Budowanie partnerstwa lokalnego i integracji
społecznej na rzecz aktywizacji rynku pracy w powiecie giżyckim”
www.gizycko.pup.gov.pl
Trener MCP PN
07-08.02.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – V Moduł
dla BO z Drawska Pomorskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN

Styczeń 2009

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
31.01-01.02.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Barlinku
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – V Moduł

dla BO z Gryfina
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
24-25.01.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO z Drawska Pomorskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
24-25.01.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO ze Szczecinka
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
10-11.01.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Barlinku
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO z Gryfina
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
10-11.01.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Barlinku
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO ze Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
03-04.01.2009 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – IV Moduł

dla BO ze Szczecinka
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN