Kalendarz działań 2008

Zobacz w co jesteśmy zaangażowani

Grudzień 2008

 

Termin

 

Szkolenia/warsztaty

 

Prowadzący zajęcia

20-21.12.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Barlinku
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – IV Moduł

dla BO ze Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
18-19.12.2008 Szkolenie
dla osób działających w krakowskich organizacjach pozarządowych
pn. „Budowanie partnerstw i kontaktów z innymi NGOs,
administracją publiczną i biznesem” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
16-17.12.2008 Szkolenie
dla osób działających w krakowskich organizacjach pozarządowych
pn. „Budowanie partnerstw i kontaktów z innymi NGOs,
administracją publiczną i biznesem” 

realizowane w ramach projektu
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Trenerzy MCP PN
13-14.12.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – IV Moduł
dla BO z Drawska Pomorskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
13.12.2008 Konferencja
„Partnerstwo Lokalne sposobem na rozwój gospodarczy
i tworzenie nowych miejsc pracy”

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie
www.powiatstrzelinski.pl
Trenerzy MCP PN
10.12.2008 V Konferencja
Kozienickie Partnerstwo Lokalne

„Partnerstwo Lokalne: Ocena i wybór projektów gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu kozienickiego”
www.pupkozienice.pl
Trener MCP PN
PUP w Kozienicach
09.12.2008 Warsztat D
Mławskie Partnerstwo Lokalne
na rzecz ożywienia gospodarczego i rynku pracy

„Ocena i wybór projektów gospodarczych mających
na celu tworzenie miejsc pracy na terenie powiatu mławskiego”
pup.mlawa.samorzady.pl
Trener MCP PN
PUP w Mławie
06-07.12.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Barlinku
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – IV Moduł 

dla BO z Gryfina
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
05.12.2008 I Konferencja
Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne 

„Promocja Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce
i województwie mazowieckim na terenie powiatu sochaczewskiego”
pup.sochaczew.ibip.pl/public
www.pup.esochaczew.pl/media/index.php?MediumID=106
Trener MCP PN
PUP w Sochaczewie
04.12.2008 V Konferencja
Grójeckie Partnerstwo Lokalne

„Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny”
www.pupgrojec.pl
Trener MCP PN
PUP w Grójcu
03.12.2008 Warsztat C
Piaseczyńskie Partnerstwo Lokalne 

„Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu piaseczyńskiego”
oraz przygotowanie ich do oceny”
www.puppiaseczno.com
Trener MCP PN
PUP w Piasecznie

Listopad 2008

 

Termin Szkolenia/warsztaty Prowadzący zajęcia
26.11.2008 IV Konferencja
Zachodnio-Warszawskie Partnerstwo Lokalne

„Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”
pup.blonie.ibip.pl
Trener MCP PN
PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
25.11.2008 III szkoleniowy
Warsztat Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
w powiecie strzelińskim

„Strzelińskie Partnerstwo Lokalne: Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy
na terenie powiatu strzelińskiego”
www.pup.strzelin.ac.pl
www.powiatstrzelinski.pl
Trener MCP PN
Powiat Strzeliński
PUP w Strzelinie
22-23.11.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – I Moduł

dla BO z Drawska Pomorskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
22-23.11.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – I Moduł

dla BO ze Szczecinka
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
08-09.11.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Połczynie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – I Moduł 

dla BO z Gryfina
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
08-09.11.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Połczynie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – I Moduł 

dla BO ze Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCP PN
04.11.2008 Seminarium
dla przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji i organizacji,
partnerów rynku pracy z terenu działania Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu

pn. „Partnerstwo Lokalne sposobem na ożywienie gospodarcze i aktywizację rynku pracy”
www.wup.lodz.pl
www.wup.lodz.pl/index.php?id=ciz_index.htm
Trenerzy MCP PN

Październik 2008

 

30.10.2008 Warsztat B
Piaseczyńskie Partnerstwo Lokalne

„Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy
na terenie powiatu piaseczyńskiego”
www.puppiaseczno.com
Trener MCP PN
PUP w Piasecznie
29.10.2008 IV Konferencja
Grójeckie Partnerstwo Lokalne 

„Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu grójeckiego”
www.pupgrojec.pl
Trener MCP PN
PUP w Grójcu
28.10.2008 III Konferencja
Zachodnio-Warszawskie Partnerstwo Lokalne

„Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”
Trener MCP PN
PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
27.10.2008 Warsztat C Prim
Mławskie Partnerstwo Lokalne na rzecz
ożywienia gospodarczego i rynku pracy

„Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny”
pup.mlawa.samorzady.pl
Trener MCP PN
PUP w Mławie
25-26.10.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO ze Szczecinka
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trenerzy MCPPN
24.10.2008 II szkoleniowy Warsztat
Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
w powiecie strzelińskim

pt. „Strzelińskie Partnerstwo Lokalne: Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy
na terenie powiatu strzelińskiego”
www.pup.strzelin.ac.pl
www.powiatstrzelinski.pl
Trener MCP PN
Powiat Strzeliński PUP w Strzelinie
22-23.10.2008 KONFERENCJA
„Partnerstwo Lokalne sposobem na rozwój gospodarczy
i aktywizację rynku pracy”

pod nazwą
„Partnerskie inicjatywy na rzecz rozwoju Powiatu Skarżyskiego”
dla
Specjalistów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
w ramach wdrażania Skarżyskiego Partnerstwa Lokalnego
w Skarżysku Kamiennej
www.ap.org.pl
Trener MCP PN
18-19.10.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Połczynie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO ze Stargardu Szczecińskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
17.10.2008 IV Konferencja
Kozienickie Partnerstwo Lokalne:

„Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny”
pupkozienice.pl
Trener MCP PN
PUP w Kozienicach
11-12.10.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne
w Bornym Sulinowie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO z Drawska Pomorskiego
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN
04-05.10.2008 Warsztaty Szkoleniowo-Integracyjne w Połczynie
dot. prowadzenia Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
oraz aktywnego poszukiwania pracy – II Moduł

dla BO z Gryfina
w ramach projektu
Aktywny Abstynent
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
Trener MCP PN

Wrzesień 2008

 

29-30.09.2008 Szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Jeleniej Górze
pn. „Ekonomia społeczna i partnerstwo lokalne szansą na aktywizację grup wykluczonych z rynku pracy
– uwarunkowania prawne i praktyczne działania”

II sesja: „Rola pracowników urzędów pracy i organizacji pozarządowych w aktywizacji osób wykluczonych z rynku pracy”
www.urzadpracy.jgora.pl
Trener MCP PN
PUP w Jeleniej Górze
24.09.2008 Warsztat C
Mławskie Partnerstwo Lokalne
na rzecz ożywienia gospodarczego i rynku pracy

„Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu mławskiego”
pup.mlawa.samorzady.pl
Trener MCP PN
PUP w Mławie
23.09.2008 II Konferencja
Zachodnio-Warszawskie Partnerstwo Lokalne

pt.: „Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”
Trener MCP PN
PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
19.09.2008 I szkoleniowy Warsztat
Lokalnego Ożywienia Gospodarczego

w powiecie strzelińskim
„Strzelińskie Partnerstwo Lokalne: Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu strzelińskiego”
www.pup.strzelin.ac.pl
www.powiatstrzelinski.pl
Trener MCP PN
Powiat Strzeliński
PUP w Strzelinie
18.09.2008 Warsztat A
Piaseczyńskie Partnerstwo Lokalne

„Składniki środowiska gospodarczego na terenie
powiatu piaseczyńskiego”
www.puppiaseczno.com
Trener MCP PN
PUP w Piasecznie
17.09.2008 III Konferencja
Grójeckie Partnerstwo Lokalne

„Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu grójeckiego”
www.pupgrojec.pl
Trener MCP PN
PUP w Grójcu
16.09.2008 III Konferencja
Kozienickie Partnerstwo Lokalne  

„Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu kozienickiego”
www.pupkozienice.pl
Trener MCP PN
PUP w Kozienicach
13.09.2008 Szkolenie dla pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie
pn. „Budowanie Partnerstwa Lokalnego dla Rynku Pracy”
www.pup.strzelin.ac.pl
www.powiatstrzelinski.pl
Trener MCP PN
PUP w Strzelinie

Lipiec 2008

 

18-19.07.2008 Szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Jeleniej Górze
pn. „Ekonomia społeczna i partnerstwo lokalne szansą na aktywizację grup wykluczonych z rynku pracy
– uwarunkowania prawne i praktyczne działania”
I sesja:
„Uwarunkowania prawne i społeczne ekonomii społecznej w Polsce”

www.urzadpracy.jgora.pl
Trener MCP PN
PUP w Jeleniej Górze

Czerwiec 2008

 

27.06.2008 Warsztat B Mławskie Partnerstwo Lokalne na rzecz
ożywienia gospodarczego i rynku pracy

„Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu mławskiego”
pup.mlawa.samorzady.pl
Trener MCP PN
PUP w Mławie
25-26.06.2008 Seminarium Podsumowujące
dla samorządów lokalnych i wojewódzkich, urzędów pracy
oraz instytucji doradczych i wspierających przedsięwzięcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie,
mediów lokalnych i regionalnych
„EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk
na obszarach wiejskich”

w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach k. Szydłowca
www.cofund.org.pl
Fundacja Fundusz Współpracy
Trenerzy MCP PN
24.06.2008 II Konferencja
Grójeckie Partnerstwo Lokalne

„Składniki środowiska gospodarczego na terenie
powiatu grójeckiego”
www.pupgrojec.pl
Trener MCP PN
PUP w Grójcu
23.06.2008 Prezentacja
Programu i Dobrych Praktyk Partnerstwa Lokalnego

oraz założeń cyklu pięciu Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w powiecie strzelińskim
pt. „Strzelińskie Partnerstwo Lokalne”
www.pup.strzelin.ac.pl
www.powiatstrzelinski.pl
Trener MCP PN
Powiat Strzeliński
PUP w Strzelinie
19.06.2008 II Konferencja
Kozienickie Partnerstwo Lokalne: 

„Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu kozienickiego”
pupkozienice.pl
Trener MCP PN
PUP w Kozienicach
17-19.06.2008 Szkolenie dla Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Ząbkowicach Śląskich 

pn. „Ekonomia społeczna, rynek pracy i trzeci sektor
– uwarunkowania prawne i praktyczne działania”
pup.zabkowice.slaskie.sisco.info
www.zabkowice-powiat.pl
Trener MCP PN
PUP w Ząbkowicach Śląskich
Powiat Ząbkowicki
11.06.2008 I Konferencja
Zachodnio-Warszawskie Partnerstwo Lokalne 

pt.: „Promocja Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce
i województwie mazowieckim na terenie powiatu warszawskiego zachodniego”
Trener MCP PN
PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05.06.2008 Prezentacja Programu Partnerstwa Lokalnego – Piaseczyńskie Partnerstwo Lokalne
„Promocja Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce
i województwie mazowieckim na terenie powiatu piaseczyńskiego”
www.puppiaseczno.com
Trener MCP
PUP w Piasecznie

Maj 2008

 

29.05.2008 Konferencja zamykająca projekt
w ramach projektu „Kluby Wsparcia Koleżeńskiego
na Ziemi Łęczyckiej”
DPS w Karsznicach
28.05.2008 Konferencja
Grójeckie Partnerstwo Lokalne:

„Promocja Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce
i województwie mazowieckim na terenie powiatu grójeckiego”
www.pupgrojec.pl
Trener MCP PN
PUP w Grójcu
27.05.2008 I Konferencja
Kozienickie Partnerstwo Lokalne

„Składniki środowiska gospodarczego na terenie
powiatu kozienickiego”
www.pupkozienice.pl
Trener MCP PN
PUP w Kozienicach
26.05.2008 Warsztat A
Mławskie Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego i rynku pracy

„Składniki środowiska gospodarczego na terenie
powiatu mławskiego”
www.pup.mlawa.samorzady.pl
Trener MCP PN
PUP w Mławie
21.05.2008 Uroczyste Otwarcie
Klubu Wsparcia Koleżeńskiego w Karsznicach

w ramach projektu „Kluby Wsparcia Koleżeńskiego
na Ziemi Łęczyckiej”
KWK w Karsznicach
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
Dom Pomocy Społecznej
w Karsznicach
20.05.2008 Uroczyste Otwarcie
Klubu Wsparcia Koleżeńskiego w Piątku

w ramach projektu „Kluby Wsparcia Koleżeńskiego
na Ziemi Łęczyckiej”
KWK w Piątku
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
20.05.2008 Uroczyste Otwarcie
Klubu Wsparcia Koleżeńskiego w Łęczycy

w ramach projektu „Kluby Wsparcia Koleżeńskiego
na Ziemi Łęczyckiej”
KWK w Łęczycy
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
12.05.2008
11.05.2008
Konsultacje dla Kolegów – Doradców
dla KWK w Łęczycy
dla KWK w Piątku
dla KWK w Karsznicach
w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
Trenerzy MCP PN

Kwiecień 2008

 

27.04.2008
26.04.2008
Szkolenia dla Kolegów – Doradców
do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego

Moduł VI
w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
Trenerzy MCP PN
20.04.2008
19.04.2008
Szkolenia dla Kolegów – Doradców
do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego

Moduł VII
w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
Trenerzy MCP PN
13.04.2008
12.04.2008
Szkolenia dla Kolegów – Doradców
do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego

Moduł III i V
w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
Trenerzy MCP PN
06.04.2008
05.04.2008
Szkolenia dla Kolegów – Doradców
do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego

Moduł IV
w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
Trenerzy MCP PN

Marzec 2008

 

30.03.2008
29.03.2008
godz. 12.15
Szkolenia dla Kolegów – Doradców
do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego
Moduł I i II 
w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
Trenerzy MCP PN
29.03.2008
godz. 9.00
Konferencja otwarcia projektu
w Starostwie Powiatowym w Łęczycy 

w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
20.03.2008 Spotkanie Rekrutacyjne
w Urzędzie Gminy w Piątku
w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
Urząd Gminy w Piątku
20.03.2008 Spotkanie Rekrutacyjne
w Urzędzie Gminy w Górze Św. Małgorzaty 

w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
Urząd Gminy w Górze
Św. Małgorzaty
17.03.2008 Spotkanie Rekrutacyjne
w Restauracji Kargul w Łęczycy

w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
05.03.2008 Debata Publiczna
nt. “Wspierania Przedsiębiorczości Romów”
w Środzie Śląskiej
w ramach projektu
„Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów
KXETANES – RAZEM”
A0211 d3

www.caz-romowie.pl
Moderatorzy Partnera
nr 4/MCP PN
04.03.2008 Debata Publiczna
nt. “Wspierania Przedsiębiorczości Romów”
w Kowarach 
w ramach projektu
„Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów
KXETANES- RAZEM”
A0211 d3 

www.caz-romowie.pl
Moderatorzy Partnera
nr 4/MCP PN
03.03.2008 Debata Publiczna
nt. “Wspierania Przedsiębiorczości Romów”
w Bystrzycy Kłodzkiej
w ramach projektu
„Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów
KXETANES- RAZEM”
A0211 d3 

www.caz-romowie.pl
Moderatorzy Partnera
nr 4/MCP PN

Luty 2008

 

19.02.2008 Debata Publiczna
nt. “Wspierania Przedsiębiorczości Romów”
w ZS nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku
w ramach projektu
„Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów
KXETANES- RAZEM”
A0211 d3 

www.caz-romowie.pl
Moderatorzy Partnera
nr 4/MCP PN
15.02.2008 Debata Publiczna
nt. “Wspierania Przedsiębiorczości Romów”
w Starostwie Powiatowym w Świdwinie
w ramach projektu
„Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów
KXETANES- RAZEM”
A0211 d3

www.caz-romowie.pl
Moderatorzy Partnera
nr 4/MCP PN
08.02.2008 Spotkanie informacyjno – promocyjno – rekrutacyjne
w Urzędzie Gminy w Piątku

w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”

Promocja projektu,
informowanie o celach i założeniach projektu,
wstępne działania rekrutacyjne
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
Urząd Gminy
w Piątku
07.02.2008 Spotkanie informacyjno – promocyjno – rekrutacyjne
w Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach

w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”

Promocja projektu,
informowanie o celach i założeniach projektu,
wstępne działania rekrutacyjne
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
Dom Pomocy Społecznej
w Karsznicach
06.02.2008 Spotkanie informacyjno – promocyjno – rekrutacyjne
w Urzędzie Miasta w Łęczycy

w ramach projektu
„Kluby Wsparcia Koleżeńskiego na Ziemi Łęczyckiej”

Promocja projektu,
informowanie o celach i założeniach projektu,
wstępne działania rekrutacyjne
MCP PN
Starostwo Powiatowe
w Łęczycy
Urząd Miasta
w Łęczycy
08.02.2008
07.02.2008
06.02.2008
04.02.2008
Konsultacje
pn. „Konsultacje w zakresie budowania i wdrażania partnerstw
przez Beneficjentów Ostatecznych w terenie”

w ramach realizacji projektu
„Partnerstwo i współpraca na rzecz
budowy nowoczesnego rynku pracy”

DWF_2_1.1_80
w woj. łódzkim,
pow. bełchatowski, piotrkowski,
łaski, radomszczański, wieluński, łęczycki
www.partnerstwoefs.pl
Konsultanci MCPPN
08.02.2008
07.02.2008
06.02.2008
05.02.2008
04.02.2008
01.02.2008
Konsultacje
pn. „Konsultacje w zakresie budowania i wdrażania partnerstw przez Beneficjentów Ostatecznych w terenie”

w ramach realizacji projektu
„Partnerstwo i współpraca na rzecz
budowy nowoczesnego rynku pracy”
DWF_2_1.1_80
w woj. dolnośląskim,
pow. jeleniogórski, kłodzki, jaworski,
wałbrzyski, świdnicki, strzeliński,
oławski, bolesławiecki, złotoryjski
www.partnerstwoefs.pl
Konsultanci MCPPN
07.02.2008
02.02.2008
01.02.2008
Konsultacje
pn. „Konsultacje w zakresie budowania i wdrażania partnerstw
przez Beneficjentów Ostatecznych w terenie”

w ramach realizacji projektu
„Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy
nowoczesnego rynku pracy”

DWF_2_1.1_80
w woj. mazowieckim,
pow. płocki, nowodworski, miński, grójecki
www.partnerstwoefs.pl
Konsultanci MCPPN

Styczeń 2008

 

31.01.2008
30.01.2008
29.01.2008
28.01.2008
25.01.2008
24.01.2008
Konsultacje
pn. „Konsultacje w zakresie budowania i wdrażania partnerstw
przez Beneficjentów Ostatecznych w terenie”

w ramach realizacji projektu
„Partnerstwo i współpraca na rzecz
budowy nowoczesnego rynku pracy” 

DWF_2_1.1_80
w woj. mazowieckim,
pow. mławski, warszawski, sierpecki,
szydłowiecki, radomski, ostrołęcki,
wołomiński, pułtuski, żyrardowski, płoński
www.partnerstwoefs.pl
Konsultanci MCPPN
24.01.2008
24.01.2008
21.01.2008
Konsultacje
pn. „Konsultacje w zakresie budowania i wdrażania partnerstw
przez Beneficjentów Ostatecznych w terenie” 

w ramach realizacji projektu
„Partnerstwo i współpraca na rzecz
budowy nowoczesnego rynku pracy”
DWF_2_1.1_80
w woj. dolnośląskim, pow. ząbkowicki, kamiennogórski
www.partnerstwoefs.pl
Konsultanci MCPPN
19.01.2008 Szkolenie z zakresu Partnerstwa Lokalnego
pn. “Partnerstwo Lokalne we współpracy
z instytucjami rynku pracy”

w Hotelu “JUSTYNA” w Krakowie
w ramach projektu
„Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów
KXETANES- RAZEM”
www.caz-romowie.pl
Trenerzy Partnera
nr 8/MCP PN
15.01.2008 Warsztat Lokalnego Ożywienia Gospodarczego,
Warsztat C’
Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
Wdrażanie Programu Partnerstwa Lokalnego
w powiecie braniewskim 

www.bip.pup.braniewo.pl
Trener MCP PN,
J. Welke – Dyrektor PUP
31.01.2008I
24.01.2008
22.01.2008
18.01.2008
03.01.2008
03.01.2008
Konsultacje
pn. „Konsultacje w zakresie budowania i wdrażania partnerstw
przez Beneficjentów Ostatecznych w terenie”

w ramach realizacji projektu
„Partnerstwo i współpraca na rzecz
budowy nowoczesnego rynku pracy”

DWF_2_1.1_80
w woj. łódzkim, pow. łódzki, łęczycki, skierniewicki, zgierski, opoczyński
www.partnerstwoefs.pl
Konsultanci MCPPN