Harmonogram szkoleń – Makroregion II

Harmonogramy szkoleń do pierwszego cyklu szkoleniowego

Pierwszy cykl szkoleniowy przeprowadzony zostanie w formule on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w minimum 80% zajęć.