Ekonomia społeczna

Zobacz jakie projekty zrealizowaliśmy

Wybrane projekty

Więcej informacji

Wśród realizowanych przez nas inicjatyw ważne miejsce zajmują projekty i szkolenia mające na celu wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.

Zrealizowane przez nas projekty z zakresu ekonomii społecznej to: