Diagnoza potrzeb szkoleniowych kadry OWES – Makroregion III zakończona

Diagnoza potrzeb szkoleniowych kadry OWES – Makroregion III zakończona

Dziękujemy za tak duży odzew i wypełnienie ankiet diagnozujących potrzeby kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Makroregionie III.

Celem ankiety była indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych pracowników OWES w województwach dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Wskazane preferencje stanowią podstawę programowania działań szkoleniowo-doradczych, tak aby ostateczna oferta projektu pod tytułem „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III” w możliwie najwyższym stopniu stanowiła odpowiedź na stojące przed kadrą wyzwania, bariery oraz potrzeby.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze będzie skierowane bezpośrednio do poszczególnych pracowników OWES według modelu kompetencyjnego.

W załączniku prezentujemy raport z badania diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Makroregionie III. 

Pliki do pobrania: