AKTYWNY SENIOR –

– JESTEM, DZIAŁAM, PARTYCYPUJĘ I DECYDUJĘ

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych

w województwie wielkopolskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Porozumienie w zakresie Wdrażania Partnerstwa Lokalnego

w województwie Podlaskim

Animatorzy i Animatorki

Ekonomii Społecznej

Kim jesteśmy

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network Instytucja Szkoleniowa – oraz – Agencja Zatrudnienia z siedzibą w Krakowie

wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych WUP pod nr 2.12/00182/2005 oraz rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia poz. 14425 z dn. 14 lipca 2016

 

Co robimy

W ramach naszej działalności prowadzimy:

 • szkolenia
 • warsztaty
 • seminaria
 • konferencje
 • debaty
 • konsultacje

z zakresu m. in. Ekonomii Społecznej, Programu Partnerstwa Lokalnego, komunikacji społecznej, równości szans i równości płci.

Dla kogo

 • Powiatowych Urzędów Pracy
 • Powiatowych Rad Zatrudnienia
 • Samorządów lokalnych i wojewódzkich
 • Instytucji doradczych i wspierających przedsięwzięcia z ekonomii społecznej
 • Organizacji pozarządowych
 • Organizacji przedsiębiorców
 • Ośrodków pomocy społecznej
 • Ośrodków pomocy rodzinie
 • Mediów lokalnych i regionalnych
 • Osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Kolegów-Doradców
 • Liderów lokalnych
 • Młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Nasza oferta szkoleniowa

A

Szkolenia z zakresu Ekonomii Społecznej

A

Szkolenia w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego

A

Działania z zakresu przedsiębiorczości

A

Seminaria w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego

A

Konferencje Promocyjne Programu Partnerstwa Lokalnego

A

Konsultacje i szkolenia w ramach Wsparcia Koleżeńskiego

Zapraszamy do kontaktu

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network

31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 39

 

Tel:606 316 345
E-mail:biuromcp@partners.net.pl
Numer KRS:0000213506
Numer NIP:676 227 24 67
REGON:356859152
Konto bankowe:Bank BPH o/Kraków
Nr 55 1060 0076 0000 3200 0096 2343

Napisz do nas

6 + 11 =

Partners Network

Zmiana czcionki
Kontrast